to-top

ngjitu

  • en
  • sq
  • Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit

    Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit është një këshill që harton standardet kombëtare të kontabilitetit në përputhje me kërkesat e ligjit dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare të kontabilitetit. Disa nga objektivat kryesore të Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit janë identifikimi i nevojave dhe propozimi i zgjidhjeve për përmirësimin e metodave të kontabilitetit për kontabilitetin dhe kualifikimin, për të interpretuar dhe përgjithësuar problemet e ngritura nga praktika dhe standardet e kontabilitetit të paraqitura në formën e udhëzimeve të kontabilitetit dhe për të krijuar marrëdhëniet me organizatat profesionale vendore dhe të huaja dhe pjesëmarrjen në veprimtaritë kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e kontabilitetit. Në NAC janë anëtarësuar kontabilistët më të njohur dhe me përvojë në Shqipëri.