to-top

ngjitu

 • en
 • sq
 • E-Room

  dots

  |

  dots

  Faqja e internetit do të jetë instrumenti kryesor për të promovuar reformën e raportimit financiar në vend pasi është strukturuar në mënyrë të tillë që të promovojë aktivitetet që ndodhin gjatë gjithë projektit finrep.al. Faqja e internetit do të promovohet në të gjitha kanalet e komunikimit dhe përdoruesit do të informohen për të gjitha aktivitetet e reformës.

   

  Faqja e internetit dhe YouTube konsiderohen si mjete për t’u shërbyer shikuesve materiale më të gjata, kështu që ne do të ngarkojmë mesazhin promovues me të gjitha intervistat atje për ta bërë atë të disponueshëm për vizitorët. Ndërkohë, Facebook dhe LinkedIn janë më efektive dhe më efikase për shpërndarjen e videove të shkurtra, kështu që ne do të kemi përmbajtjen e krijuar në forma të ndryshme mediatike që targetojnë audienca të ndryshme në përputhje me rrethanat.